Androgénna deprivácia (ADT – Androgen Deprivation Therapy) je jedným zo spôsobov hormonálnej liečby rakoviny prostaty, pri ktorom je potlačená tvorba androgénov v mužskom tele.

Androgény sú hormóny, ktoré sú nesmierne dôležité pre mužský sexuálny život, sexuálnu aktivitu a riadia vývin a udržanie mužských pohlavných znakov. Najznámejším hormónom z tejto skupiny je testosterón.

Je teda pochopiteľné, že muži na androgénnej deprivácii často pociťujú rozsiahle sexuálne problémy. Strácajú záujem o sexuálnu aktivitu, prípadne pociťujú problémy s erektilnou dysfunkciou a celkovo kvalitou ich erekcie. Taktiež môžu pociťovať iné zdravotné a psychické problémy, ktoré môžu byť vedľajšími účinkami tejto terapie.

Čo môžu muži na androgénnej deprivácii robiť?

Bohužiaľ, keďže androgénna deprivácia predstavuje veľmi silný zásah do mužskej sexuality, možnosti sú obmedzené. Najlepším riešením je vždy konzultácia s lekárom. Ten vám môže poradiť rôzne spôsoby, ktorými sa dá erektilná dysfunkcia liečiť, pričom niektoré vám môžu pomôcť aj pri absencii androgénov v tele. Niektoré z nich môžete nájsť v článku o možnostiach bojovania proti erektilnej dysfunkcii.

Veľmi dôležitá je aj komunikácia s partnerkou. Vďaka komunikácii môžete posilniť váš vzťah a nájsť iné spôsoby, vďaka ktorým môžete žiť intímny život aj napriek poruche erekcie. Vždy urobíte dobre, ak budete udržiavať zdravý životný štýl, čo vám môže pomôcť s fyzickým, ako aj psychickým zdravím.

Tento článok je súčasťou rozsiahlej zbierky odpovedí na časté otázky týkajúce sa impotencie (erektilnej dyfunkcie). Prezrite si všetky časté otázky o erektilnej dysfunkcii.