Čo to je sildenafil citrát?

Sildenafil vyvinula farmaceutická spoločnosť Pfizer. Je to účinná látka užívaná mužmi na liečbu erektilnej dysfunkcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5 tzv. I-PDE5 (do tejto skupiny patrí aj tadalafilvardenafil). Tieto látky zvyšujú účinky oxidu dusnatého v tele a spôsobujú, že sa v penise výrazne zvýši prietok krvi, čo je nevyhnutné na dosiahnutie erekcie.

Spoločnosť Pfizer dala pre sildenafil citrát obchodný názov Viagra. Viac sa o Viagre dočítate v článkoch “Viagra” a “Čo to je Viagra?

História sildenafilu

Sildenafil bol pripravený pod kódovým označením UK-92480 skupinou chemikov vo výskumnom ústave firmy Pfizer v anglickom meste Sandwich. Pôvodne bol vyvíjaný ako možný liek na vysoký tlak a angínu pectoris. Počas klinických testov sa ale zistilo, že sildenafil má nepatrné účinky pri liečbe angíny pectoris, avšak u mužských pacientov vyvoláva erekciu penisu. Následne po tomto zistení sa firma Pfizer rozhodla ponúkať tento liek k liečbe erektilnej dysfunkcie.

SILDENAFIL - chemický vzorec

Chemický vzorec Sildenafilu

Užívanie sildenafilu

 • tableta s obsahom sildenafilu sa má užiť v celku asi 1 hodinu predtým, ako plánujete pohlavný styk. Liek by mal zaúčinkovať po cca 30 minútach a účinkovať 4-5 hodín. Účinok sildenafilu sa môže dostaviť neskôr, ak sa užije spolu s ťažkým jedlom. Pitie alkoholu môže prechodne zhoršiť vašu schopnosť dosiahnuť erekciu.
 • sildenafil vám pomôže dosiahnuť erekciu iba vtedy, keď ste sexuálne stimulovaný
 • nesmiete ho užívať častejšie ako jedenkrát denne
 • sildenafil by ste mali užívať len v prípade, ak u vás bola diagnostikovaná erektilná dysfunkcia (impotencia)
 • sildenafil sa nemá užívať súčasne s inou perorálnou alebo lokálnou liečbou poruchy erekcie
 • nemá sa podávať osobám mladším ako 18 rokov

 Neužívajte sildenafil ak :

 • užívate lieky obsahujúce nitráty, nakoľko kombinácia môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles Vášho krvného tlaku
 • keď ste alergický na sildenafil
 • keď máte ťažké ochorenie srdca alebo pečene
 • keď ste nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo srdcový záchvat, alebo keď máte nízky krvný tlak
 • keď máte niektoré zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenie očí
 • keď ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION)

Buďte opatrný pri užívaní sildenafilu ak :

 • máte deformitu vášho penisu alebo Peyronieho chorobu
 • máte problémy so srdcom. Váš lekár musí v takomto prípade starostlivo posúdiť, či vaše srdce unesie ďalšiu záťaž vyplývajúcu zo sexuálnej aktivity
 • keď máte v súčasnosti žalúdočný vred alebo problémy s krvácaním (ako je hemofília)

Vedľajšie účinky sildenafilu

Tak ako všetky lieky, aj sildenafil môže spôsobovať vedľajšie účinky, ktoré sa ale neprejavujú u každého. Medzi najčastejšie patria:

 • bolesť hlavy
 • rumenec
 • poruchy trávenia
 • poruchy videnia (citlivosť na svetlo, znížená ostrosť videnia, zmena farebného videnia)
 • plný nos
 • závrat
 • a iné

Ak vám tableta s obsahom sildenafilu nepomôže dosiahnuť erekciu, alebo ak erekcia netrvá dostatočne dlho na dokončenie sexuálneho styku, povedzte to svojmu lekárovi. Platí to aj v opačnom prípade, ak máte pocit, že účinok sildenafilu je priveľmi silný. Lekár Vám môže navrhnúť zvýšenie/zníženie dávky alebo zmenu liečby. Užívajte len tie lieky na poruchy erekcie, ktoré vám predpíše váš lekár. Lieky nadobudnuté iným spôsobom môžu byť životu nebezpečné alebo v tom lepšom prípade len neúčinné.

Zdroj: wikipedia.cz, diagnosia.com