Erektilná dysfunkcia

DIAGNÓZA: Erektilná dysfunkcia

Porucha erekcie, erektilná dysfunkcia, impotencia. Hneď niekoľko výrazov pre najčastejšiu poruchu sexuálnych funkcií. Erektilná dysfunkcia je definovaná ako pretrvávajúce ťažkosti u muža pri dosiahnutí a udržaní erekcie. O skutočnej dysfunkcii, čiže o diagnóze erektilnej dysfunkcie, pritom hovoríme vtedy, ak tieto problémy trvajú aspoň 6 mesiacov. Treba podotknúť, že sa nejedná o problémy s plodnosťou. Pri erektilnej dysfunkcii k oplodneniu nedôjde, keďže sa nedostaví erekcia. Akonáhle sa však odstráni problém s erekciou, počatiu potomka nič nebráni.

Erektilná dysfunkcia
Na kvalitu erekcie ma vplyv aj fajčenie

Príčiny erektilnej dysfunkcie

Problémy s erekciou sa najviac vyskytujú u mužov starších ako 50 rokov. Pokiaľ ide o občasné nedostavenia sa erekcie alebo jej dlhší nástup, je to celkom bežné. Ak však tieto problémy pretrvávajú, alebo muž nie je schopný dosiahnuť erekciu vôbec, potom je potrebné hľadať príčinu. Rovnako aj, ak dôjde k príznakom erektilnej dysfunkcie v mladom veku.

Niekedy môže byť príčinou aj psychika, stres, či zlá životospráva. Zvyčajne však príčinou erektilnej dysfunkcie býva choroba. Často je práve porucha erekcie prvým príznakom niektorej z týchto chorôb:

  • Ateroskleróza – cievy sú postihnuté rozvojom sklerotických plátov vo vnútri nich. Dochádza k zužovaniu ich priesvitu a k zníženiu prietoku krvi. Týka sa to samozrejme aj ciev v penise.
  • Peyronieho choroba – ide o hromadenie zjazveného väzivového tkaniva v penise, ktoré vedie k jeho deformácii. Príčinou býva poranenie penisu alebo zápal.
  • Hypertenzia – zvýšený krvný tlak
  • Obezita

Liečba erektilnej dysfunkcie

Liečba impotencie závisí od jej príčiny. Prvotne je dôležité prísť na to, prečo vôbec k vzniku erektilnej dysfunkcie došlo. Muž by mal podstúpiť rôzne vyšetrenia k odhaleniu prípadného ochorenia a liečiť predovšetkým to.

Priamo erektilná dysfunkcia sa môže liečiť niekoľkými spôsobmi:

  • Lieky na podporu erekcie – napríklad Viagra, Cialis, Levitra atď.
  • Ak medikamenty nepomôžu, je možné pristúpiť k operácii ciev, ktoré zásobujú erektilné telesá, tzv. revaskularizácia – obnovenie krvného zásobenia
  • Injekcie – po ich aplikácii dochádza do 15 minút k erekcii, ktorá trvá 60-90 minút
  • Chirurgická aplikácia penisového implantátu – najradikálnejšie riešenie, ku ktorému sa pristupuje až v prípade, keď ostatné možnosti zlyhajú
  • Zdravá životospráva – naučiť sa konzumovať zdravú a pestrú stravu (ktorú môžte obohatiť aj o výťažky z rastlín, ktoré napomáhajú k lepšej erekcii), zaradiť do svojho časového harmonogramu viac pohybu, obmedziť stres na minimum, znížiť prísun alkoholu, nefajčiť. Aj toto môže byť prevencia voči erektilnej dysfunkcii.