Príčiny mužskej neplodnosti

0

Tematika mužskej plodnosti je dosť komplikovaná. Aby dokázal muž splodiť dieťa, musia byť jeho spermie schopné dostať sa zo semenníkov až k vajíčku a oplodniť ho. Základom mužskej plodnosti sú teda spermie.

Neplodnosť u mužov

Aby mohlo dôjsť k oplodneniu, musia byť splnené minimálne tieto body:

 • Muž musí produkovať kvalitné a zdravé spermie. Kvalita spermií je pre plodnosť priam kľúčová. Okrem samotných spermií však musia časti reprodukčného systému produkovať aj ďalšie látky, ako napríklad testosterón, ktoré sú potrebné pre tvorbu a vývoj mužských pohlavných buniek.
 • Muž musí produkovať dostatočné množstvo spermií. Pri oplodnení je počet spermií nesmierne dôležitý. Ide tu totiž o pravdepodobnosť. Každá spermia má iba minimálnu šancu dostať sa k vajíčku a oplodniť ho. Keď je však spermií dostatok, celková pravdepodobnosť oplodnenia je dostatočne vysoká a so zvyšovaním počtu spermií rastie.
 • Spermie musia byť pohyblivé a funkčné. V prípade, že sa spermie nedokážu kvôli nízkej pohyblivosti dostať k vajíčku, alebo sú nejakým iným spôsobom nefunkčné, je muž neplodný. Spermie so zníženou pohyblivosťou sa označujú ako pomalé spermie.
 • Spermie musia byť schopné dostať sa zo semenníkov do ejakulátu a následne von z tela. Samotná tvorba spermií nie je dostačujúca. Spermie sa tvoria v semenníkoch, ukladajú v nadsemenníkoch a následne sa semenovodom a močovou trubicou dostávajú von z tela ejakuláciou.
neplodnosť sa netýka iba žien, ale i mužov
Kvalita, dostatočné množstvo a pohyblivosť spermií sú nevyhnutné predpoklady pre plodnosť.

Kvalita a zdravie spermií je pre mužskú plodnosť nevyhnutná. Prečítajte si viac o spermiách a ejakuláte.

Stav, keď so spermiami nie je niečo v poriadku, sa označuje ako abnormalita spermií, respektíve abnormalita ejakulátu. Zdravie a kvalita spermií sa zisťuje pomocou vyšetrenia spermiogramu. Ak vás teda zaujíma, ako zistiť či overiť plodnosť muža, je to práve pomocou vyšetrenia spermiogramu.

Abnormality či poruchy spermií môžu byť spôsobené naozaj širokým spektrom rôznych príčin. Tieto príčiny patria medzi príčiny mužskej neplodnosti. Avšak, nie všetko, čo spôsobuje neplodnosť u mužov, musí priamo súvisieť so spermiami a ich prípadnými abnormalitami. Nižšie v článku popisujem najčastejšie príčiny neplodnosti u mužov spolu s ich vysvetlením.

 

Hormonálne problémy

Hormóny sú pre sexualitu veľmi dôležité. Plodnosť mužov môže byť ovplyvnená nie len hormónmi produkovanými priamo v semenníkoch či iných častiach rozmnožovacej sústavy, ale aj hormónmi tvorenými inými žľazami v tele:

 • Štítna žľaza produkuje hormóny, ktoré zabezpečujú správnu činnosť pohlavných orgánov. Tieto hormóny priamo vplývajú na (mužské aj ženské) libido.
 • Podmozgová žľaza (hypofýza) produkuje okrem iného hormóny, ktoré pomáhajú riadiť niektoré funkcie pohlavných orgánov.
 • Nadobličky produkujú okrem iného androgény, ktoré stimulujú a riadia vývin a udržanie mužských pohlavných znakov.
štítna žľaza
Činnosť štítnej žľazy ovplyvňuje aj sexuálnu oblasť.

Stav, pri ktorom sa v tele nachádza nesprávne množstvo jednotlivých hormónov, sa nazýva hormonálna nerovnováha. Hormonálna nerovnováha môže byť spôsobená rôznymi zdravotnými ťažkosťami, no zároveň aj nesprávnym životným štýlom a zlým spôsobom stravovania.

Zdravotné ťažkosti a ochorenia

Častou príčinou neplodnosti sú aj iné zdravotné ťažkosti, ktorými muž trpí. Prípadne liečivá a procedúry používané na ich liečbu. Neplodnosť môžu spôsobovať napríklad tieto zdravotné ťažkosti:

 • Varikokéla je ochorenie, pri ktorom dochádza k rozšíreniu žíl v oblasti miešku. V dôsledku toho je poškodené zásobenie semenníkov krvou, kvôli čomu je narušená tvorba spermií. Varikokéla je najčastejšou liečiteľnou príčinou mužskej neplodnosti.
 • Rôzne infekcie a zápaly môžu ovplyvňovať tvorbu spermií alebo ich transport počas dozrievania či ejakulácie. Môže ísť napríklad o zápal nadsemenníkov či semenníkov, no aj viaceré pohlavne prenosné infekcie.
 • Chirurgické zákroky prekonané v minulosti môžu negatívne ovplyvniť tvorbu spermií či ejakulátu. Príkladom môžu byť zákroky ako vazektómia, zákroky v oblasti semenníkov, operácie prostaty, atď.
 • Niektoré užívané lieky môžu taktiež spôsobovať problémy s plodnosťou. Ide napríklad o hormonálne liečivá, anabolické steroidy, chemoterapiu, a mnohé ďalšie liečivá, ktoré môžu ovplyvniť tvorbu spermií.
 • Porucha transportu spermií môže zapríčiniť, že sa spermie nedostanú tam, kam majú. Spermie sa počas svojho vývinu a po ňom presúvajú rôznymi kanálikmi v semenníkoch a následne spermovodom a močovou rúrou von z tela. Tieto časti tela môžu byť zablokované, a to napríklad z dôvodu vykonaných chirurgických zákrokov, prekonaných chorôb, infekcií, zranení alebo nesprávneho vývinu.
 • Imunologické poruchy môžu zapríčiniť, že protilátky budú napádať spermie. Pri určitých autoimunitných chorobách môžu protilátky považovať spermie za škodlivé a bojovať proti nim.
 • Genetické poruchy, ako napríklad porucha v chromozomálnej výbave, môžu spôsobiť nesprávny vývin pohlavných orgánov či buniek, a tým aj mužskú neplodnosť.
 • Nádory môžu priamo ovplyvniť plodnosť muža, a to konkrétne prostredníctvom rôznych žliaz produkujúcich hormóny. Takto môže byť narušená hormonálna rovnováha a tým aj schopnosť muža splodiť dieťa. Neplodnosť môže byť taktiež spôsobená rôznymi spôsobmi liečby nádorov, akými sú napríklad chemoterapia, radiácia či chirurgický zákrok.
chemoterapia
Vplyv na plodnosť má aj absolvovanie chemoterapie

Problémy so sexom a sexuálne poruchy

Aj keď ide o zdravotné ťažkosti, rozhodol som sa sexuálne poruchy uviesť samostatne. Problémy so sexom totiž dokážu spôsobovať neplodnosť u muža aj v prípade, že sú jeho spermie úplne v poriadku.

Sexuálne poruchy, ktoré môžu ovplyvňovať mužskú plodnosť, je možné rozdeliť na dve skupiny:

 • Problémy s ejakuláciou. V extrémnych prípadoch predčasnej ejakulácie dochádza k ejakulácií ešte pred začatím pohlavného styku, teda pred zasunutím penisu do vagíny. V tomto prípade sa spermie nemajú ako dostať k vajíčku, pretože sa vôbec nedostanú do ženského tela. Neplodnosť môže byť spôsobená aj retrográdnou ejakuláciou, pri ktorej sa ejakulát dostáva do močového mechúra.
 • Problémy s erekciou. Pre pohlavný styk je nevyhnutné, aby bol muž schopný dosiahnuť a udržať erekciu na dostatočne dlhú dobu. Ak to muž nedokáže, trpí erektilnou dysfunkciou (impotenciou) a môže mať značné problémy pri snahe o splodenie dieťaťa.
použi kód "ZLAVA10" a získaj zľavu 10 %

Problémy so sexom však môžu byť spôsobené aj ďalšími faktormi. Príkladom môžu byť napríklad ťažkosti ako bolestivý pohlavný styk či psychologické problémy súvisiace so vzťahom medzi partnermi a sexualitou.

problémy v sexuálnej oblasti
Problémy s erekciou majú negatívny vplyv tak na sexuálny život, ako i psychiku

Vplyv životného štýlu na plodnosť

Životný štýl taktiež ovplyvňuje mnohé aspekty života, vrátane sexuality a plodnosti. Nesprávny životný štýl môže hneď viacerými spôsobmi zapríčiniť mužskú neplodnosť:

 • Nadmerná konzumácia alkoholu môže spôsobovať znižovanie hladiny testosterónu v tele a tým spôsobovať problémy s erekciou či ejakuláciou. Zároveň môže negatívne ovplyvňovať tvorbu spermií. V krajných prípadoch môže konzumácia alkoholu spôsobiť aj ochorenie pečene, ktoré taktiež môže vplývať na mužskú plodnosť.
 • Nadmerné užívanie drog môže dočasne znižovať počet a kvalitu spermií. Nebezpečné sú aj steroidy používané na podporu rastu svalovej hmoty. Tie môžu zapríčiniť zmenšovanie semenníkov a tým negatívne ovplyvniť tvorbu nových spermií.
 • Fajčenie môže priamo vplývať na mužskú plodnosť. Fajčiari majú spravidla nižší počet spermií, ako muži, čo nefajčia. Mužská plodnosť môže byť ovplyvnená aj pasívnym fajčením.
 • Stres je ďalším faktorom, ktorý dokáže ovplyvniť mnohé aspekty života, čo platí aj o sexualite. Stres ovplyvňuje produkciu hormónov, čím môže byť narušená sexuálna funkcia organizmu. Nadmerný stres môže spôsobiť poruchy erekcie a ejakulácie, no zároveň môže aj priamo ovplyvňovať počet a kvalitu spermií.
 • Nesprávna telesná hmotnosť môže na množstvo a kvalitu spermií vplývať tým, že ovplyvňuje tvorbu rôznych hormónov. Zároveň však môže spermie ovplyvňovať aj priamo. Negatívny vplyv nesprávnej telesnej hmotnosti na plodnosť muža je možné pozorovať pri príliš vysokej aj pri príliš nízkej hmotnosti.
alkohol v pohári
Nadmerné pitie alkoholických nápojov vedie k zníženiu hladiny testosterónu

Vplyv prostredia na plodnosť

Nadmerné vystavenie rôznym vplyvom z prostredia môže negatívne ovplyvniť zdravie a množstvo spermií a teda aj mužskú plodnosť.

 • Nadmerné zahrievanie semenníkov. Tvorba spermií úzko súvisí s teplotou semenníkov. Spermie na správny vývoj potrebujú teplotu o pár stupňov nižšiu, ako je telesná teplota. Preto sú zostúpené z tela a sťahovaním a uvoľňovaním, sa približujú alebo odďaľujú od zvyšku tela, čím regulujú svoju teplotu. Je dôležité dávať si pozor na činnosti, pri ktorých sa semenníky nadmerne zahrievajú, ako napríklad:
  • Nadmerné sedenie a dlhá práca s počítačom (obzvlášť s počítačom položeným na stehnách)
  • Nosenie tesného a priliehavého oblečenia a spodného prádla
  • Príliš častá cyklistika
  • Časté saunovanie či nadmerný pobyt v horúcej vode
 • Vplyv rôznych chemických látok. Nadmerné vystavenie vplyvu chemických látok môže spôsobiť znižovanie počtu spermií a tým negatívne vplývať na mužskú plodnosť. Ide o rôzne chemické látky, ako napríklad benzény, toluén, xylén, prípadne ďalšie rozpúšťadlá či pesticídy a herbicídy.
 • Vplyv ťažkých kovov. To, že ťažké kovy môžu mať negatívny vplyv na organizmus je už dlho známe. Tieto kovy môžu pri nadmernom vystavení ovplyvňovať aj plodnosť u muža.
 • Vplyv radiácie. Nadmerné vystavenie rôznym typom žiarenia môže narušiť tvorbu spermií a tým znížiť ich počet. Produkcia spermií sa po určitom čase vráti do normálu, no pri krajných a závažných prípadoch môže tento negatívny vplyv ostať navždy.
saunovanie
Časté saunovanie môže taktiež prispieť k neplodnosti u mužov

Čo robiť v prípade problémov s plodnosťou

Ak sa s partnerkou pokúšate splodiť dieťa, no nedarí sa vám to, mali by ste sa snažiť odhaliť príčinu vašich ťažkostí. Neplodnosťou môžu trpieť muži aj ženy. Preto by ste najprv mali zistiť, kto vo vašom vzťahu má problémy s plodnosťou a následne, čo konkrétne dané problémy spôsobuje. Až po zistení presnej príčiny budete vedieť, či a ako je ju možné odstrániť.

 

S mužskou a ženskou neplodnosťou vám najlepšie pomôže špecializovaný lekár, takže určite neodkladajte jeho návštevu. Niektoré faktory plodnosti, ako napríklad množstvo a kvalitu spermií, si však môžete skontrolovať aj sami doma pomocou testu plodnosti pre mužov.

Zdroje:

5/5 - (1 vote)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.