Erektilná dysfunkcia a osteoporóza nemajú na prvý pohľad nič spoločné. Ako tomu však často býva, aj dve zdanlivo úplne nezávislé zdravotné ťažkosti so sebou môžu súvisieť. Výsledky štúdie naznačujú, že by medzi erektilnou dysfunkciou a osteoporózou nejaké spojenie predsa len existovať mohlo.

Osteoporóza je ochorenie opornej sústavy, pri ktorej dochádza k slabnutiu kostí, ktoré sú následne náchylnejšie na mechanické poškodenie, ako napríklad zlomeniny. Vyskytuje sa najmä u starších ľudí.

Štúdia z roku 2016 prináša zaujímavé výsledky

Výsledky štúdie z roku 2016 naznačujú, že pri mužoch s poruchou erekcie je oveľa vyššia šanca výskytu osteoporózy, ako pri mužoch, ktorí nepociťujú žiadne problémy súvisiace s erekciou.

Osteoporóza a impotencia

Osteoporóza a impotencia

V tomto výskume boli zozbierané informácie od 4460 mužov trpiacich impotenciou a 17480 mužov, ktorí ňou netrpia. Priemerný vek oboch skupín mužov bol podobný a celkový priemer bol 58 rokov. V skupine s poruchou erekcie bol výskyt osteoporózy zaznamenaný u 5,92 % mužov, zatiaľ čo v druhej skupine bola zistená hodnota iba 3,65 %.

Dôvod tohto spojenia nie je zatiaľ známy, avšak podľa vedcov by mohlo ísť o nedostatok vitamínu D či nízku hladinu testosterónu. Na určenie skutočnej príčiny je však potrebné ďalšie preskúmanie tejto oblasti.

Práve hladina testosterónu sa javí ako najviac pravdepodobná možnosť. Testosterón je pre erekciu veľmi dôležitý. Zároveň ovplyvňuje zdravie kostí, pretože časť z neho sa v tele prirodzene mení na iný hormón, estrogén, ktorý vplýva na celkové zdravie kostí.

Obráťte sa na odborníka

Ak pociťujete problémy s impotenciou, osteoporózou alebo oboma týmito zdravotnými ťažkosťami, určite neodkladajte návštevu lekára. Erektilná dysfunkcia je často znakom iného zdravotného problému, takže najlepšie urobíte, ak si necháte urobiť kompletnú prehliadku.

Tento článok je súčasťou rozsiahlej zbierky odpovedí na časté otázky týkajúce sa impotencie (erektilnej dyfunkcie). Prezrite si všetky časté otázky o erektilnej dysfunkcii