Strata panenstva a panictva v dnešnej dobe

0

Strata panenstva a panictva je často označovaná ako jeden z kľúčových momentov v našich životoch. V rôznych kultúrach, sexuálnych orientáciách či náboženstvách môže byť strata panenstva vnímaná inak. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, kedy k strate panenstva dochádza, aké externé faktory na to môžu mať v dnešnej dobe vplyv a čo všetko by mali zvážiť ľudia, ktorí ešte o panenstvo/panictvo neprišli.

POZNÁMKA: V nasledujúcom texte sa používa pojem panenstvo vo väčšej miere ako panictvo. Článok sa však netýka len žien. Mnoho informácií sa vzťahuje aj na panicov, čo je, samozrejme, mužský ekvivalent toho istého.

Kedy dochádza k strate panenstva?

K strate panenstva vo všeobecnosti dochádza sexuálnou aktivitou, pri ktorej penis vniká do vagíny po prvýkrát v živote danej osoby. Táto definícia je najčastejšie vyskytujúcim sa vysvetlením straty panenstva. Vychádza to predovšetkým z historickej dominancie heterosexuálnych vzťahov.

Niektorí ľudia však považujú za stratu panenstva aj orálny sex alebo sexuálnu stimuláciu rukami. Komunity LGBTQ sú v poslednej dobe čoraz viac prijímané spoločnosťou, a tie sa na otázku straty panenstva pozerajú z ešte širšieho hľadiska [1]. K strate panenstva podľa niektorých nedochádza len pri vnikaní penisu do vagíny, ale aj pri vniknutí do análneho otvoru alebo pri akejkoľvek inej sexuálnej stimulácii. Moderná definícia panenstva a jeho straty je teda spornou témou, ktorá reflektuje súčasnú nejasnú a rôznorodú definíciu sexu ako takého.

orálny sex imitácia
Niekto považuje za stratu panenstva aj orálny sex

Panenská blana

V mnohých kultúrach dochádza u žien k strate panenstva vtedy, keď sa pretrhne ich panenská blana (hymen). Mnohé národy považujú neporušenú panenskú blanu za známku panenstva a nepoškvrnenosti. Panenská blana je z biologického hľadiska tkanivo, ktoré zostáva vo vagíne po dokončení jej vývoja. V tomto tkanive sa nachádza veľké množstvo ciev. K pretrhnutiu panenskej blany môže dôjsť aj náhodou pri akejkoľvek fyzickej aktivite, ako je napríklad šport. Pretrhnutý hymen teda ešte nemusí znamenať, že žena už nie je panna.

V mnohých kultúrach sa neporušenej panenskej blane kladie veľmi veľký význam, čoho sa chytili aj niektoré kliniky plastickej chirurgie. Existujú chirurgické zákroky, ktoré dokážu panenskú blanu obnoviť. Na trhu nájdete aj prípravky a krémy, vďaka ktorým je hymen odolnejší voči pretrhnutiu. V súčasnosti je dokonca možné zakúpiť si umelú panenskú blanu aj na internete [2].

PREDAJ KONDÓMOV
RužovýSlon

Nedá sa teda vybrať jedna konkrétna odpoveď na otázku kedy dochádza k strate panenstva. Do veľkej miery to závisí na kultúre, ale aj na konkrétnych jednotlivcoch.

Vnímanie straty panenstva v súčasnosti

V dnešnej dobe je sex takmer všade. Bežne sa objavuje v televízii, vo videoklipoch, textoch piesní či reklamách. Zároveň sa mediálne a reklamné spoločnosti zameriavajú na stále mladších ľudí, ktorí sa vďaka tomu dozvedajú o sexe skôr. V USA je priemerný vek pre stratu panenstva 17 rokov [3]. Neexistuje žiadne odporúčanie ani ideálny vek, kedy by malo dôjsť k strate panenstva.

Niekto môže stratu panenstva odkladať z rôznych dôvodov, akým je napríklad náboženstvo, ale aj iné osobné dôvody. Niektorí ľudia čakajú do svadby, no iní nemajú problém s jednorázovými úletmi. Existujú aj ľudia, ktorých sex vôbec neláka. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že sex by mal vychádzať z túžby a mal by byť v prvom rade dobrovoľný so súhlasom všetkých zúčastnených. Mal by to byť zábavný a príjemný zážitok bez akéhokoľvek nátlaku.

muž, ktorý už nie je panic
Vek straty panictva je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane náboženského presvedčenia

Otázky, ktoré by ste si mali položiť

Neexistuje ideálny vek na stratu panenstva, no sú určité otázky, ktoré by si každý človek pred týmto rozhodnutím mal zodpovedať. Na ich základe je možné zistiť, či je daná osoba na stratu panenstva pripravená.

 1. Súhlasia s tým obaja partneri?
 2. Núti vás niekto k sexu?
 3. Spĺňajú obaja partneri vekovú hranicu, ktorá je potrebná k legálnemu sexu podľa miestneho zákona?
 4. Porušíte tým zákon?
 5. Chystáte sa mať sex pod vplyvom drog alebo alkoholu?
 6. Je dostupná vhodná ochrana (antikoncepcia, kondóm…) a zvládnete prípadné tehotenstvo, ktoré môže nastať?
 7. Je to v rozpore s vašimi morálnymi či náboženskými hodnotami?

Odpovede na otázky

Zodpovedanie niektorých predchádzajúcich otázok môže byť náročné. Je dôležité si ich poriadne premyslieť a hlavne odpovedať na nich naozaj úprimne podľa svojich skutočných pocitov. Následné odpovede dokážu pomôcť pri rozhodovaní, či je ten správny čas na stratu panenstva alebo je vhodnejšie ešte počkať.

Otázky 1 a 2:

Prvé dve otázky sa týkajú dobrovoľnosti sexu. Obaja partneri musia so sexom súhlasiť. To znamená že obaja musia dať jasne najavo, verbálne aj neverbálne, že sa chcú dobrovoľne zúčastniť sexuálnych aktivít. Ticho alebo žiadna reakcia sa nepovažujú za súhlas.

použi kód "ZLAVA10" a získaj zľavu 10 %

Otázky 3 a 4:

V každej krajine je určený vekový limit, od ktorého je legálne mať sex. Táto problematika je zahrnutá v tretej a štvrtej otázke. Pre zistenie vekovej hranice pre legálny sex po celom svete vám pomôže napríklad tento zdroj [4]. 

Otázka 5:

Súhlas k sexu pod vplyvom drog alebo alkoholu je nulitný, pretože drogy a alkohol významne ovplyvňujú úsudok. Súhlas by mal byť vyjadrený s čistou mysľou.

Otázka 6:

Ak sa chcete vyhnúť tehotenstvu, je dôležité používať vhodnú formu ochrany. Je len na vás, ktorá vám vyhovuje najviac. Otehotnenie je možné aj pri prvom sexe, keď žena prichádza o panenstvo [5]. Najobľúbenejšou formou ochrany je kondóm, ktorý zároveň zabraňuje prenosu pohlavných chorôb. Ženy môžu využiť ďalšie podoby antikoncepcie, akými sú tablety, ženské kondómy, antikoncepčné krúžky a ďalšie.

kondóm v rukách muža
Pri prvom sexe myslite hlavne na ochranu, ak nechcete otehotnieť

Otázka 7:

Kvôli náboženským či iným osobným hodnotám môžu niektorí ľudia čakať na prvý sex do svadby. Je to čisto osobná záležitosť a každý musí zvážiť všetky okolnosti a následky, ktoré by z toho plynuli. 

Formy nátlaku na stratu panenstva

Nanešťastie, nastávajú aj situácie, kedy sa ľudia ocitajú pod nátlakom, aby prišli o svoje panenstvo alebo panictvo. Stáva sa to aj vo vzťahoch, v ktorých ešte partneri nemali spoločný sex. V takej situácii je dôležité uvedomiť si, že o panenstvo by mal každý prísť z vlastnej vôle, a preto, že to chce. Nie preto, že to vyžaduje niekto iný a núti alebo manipuluje ho k tomu.

Je mnoho spôsobov ako môže partner svoju polovičku nútiť k sexu. Často to môže mať podobu citového vydierania, ako napríklad: „Ale ja ťa milujem. Ak miluješ aj ty mňa, mali by sme mať sex.“. V takýchto situáciách je potrebné zbystriť pozornosť. Prejav skutočnej lásky takto naozaj nevyzerá. Akýkoľvek nátlak k sexuálnej aktivite nemá s láskou nič spoločné. Partneri by mali navzájom rešpektovať svoje rozhodnutia.

Ďalšími častými taktikami nátlaku k sexu je vyhrážanie sa rozchodom či odchodom, porovnávanie vášho vzťahu so vzťahmi vašich známych a dokonca aj vydieranie. 

Rozhodnutie mať sex je rozhodnutie každého jedného človeka. Každý by sa k tomu mal odhodlať, len ak sám chce a túži po tom, a nie ak ho k tomu niekto núti a presviedča rôznymi metódami.

svadba muža a ženy
Niektoré páry chcú vydržať bez sexu až do svadby

Vplyv médií

Postupne sa v médiách objavuje čoraz viac sexu. Môže to mať vplyv na tínedžerov a podvedome ich nútiť k tomu, aby čím skôr prišli o panenstvo, respektíve panictvo. V mnohých obľúbených seriáloch a filmoch sú erotické scény s hlavnými postavami, a to dokonca aj s postavami v mladom veku. Mladším divákom sa to páči a môžu dokonca aj napodobňovať svojich hrdinov z obrazoviek. Netýka sa to len kinematografie. Tento fenomén sa objavuje aj v knihách, hudbe a móde.

Znovu zdôrazňujeme, že každý má právo samostatne sa rozhodnúť, kedy príde o panenstvo a nemalo by to byť ovplyvňované vonkajšími faktormi. Je dôležité uvedomiť si, že keď má náš obľúbený herec alebo herečka vo filme sex, ešte to neznamená, že by sme mali mať sex aj my.

PREDAJ ANTIKONCEPCIE
RužovýSlon

Sex a zákon

Každý by si mal byť vedomý všetkých náležitých zákonov ešte predtým, než sa rozhodne prísť o svoje panenstvo či panictvo. Tieto zákony sa líšia v rôznych krajinách. Napríklad vo väčšine štátov USA je veková hranica pre legálny sex 16 rokov [6]. To znamená, že ak má niekto sex a nedovŕšil vek 16 rokov, považuje sa to za nezákonné a môže to viesť k trestnému konaniu. Vždy si preto overte, aké zákony sú v krajine, v ktorej sa nachádzate. Týka sa to aj sexu pod vplyvom drog alebo alkoholu. Človek vtedy nemá správny úsudok, a preto súhlas nemusí byť legitímny. Ak je váš partner alebo partnerka pod vplyvom omamných látok alebo alkoholu, mali by ste sa sexu vyhýbať.

sex
Veková hranica legálneho sexu je v každej krajine iná

Zopár záverečných poznámok

Niektorí ľudia kladú strate panenstva veľmi veľkú váhu a je to úplne v poriadku. V každom prípade si však netreba robiť ťažkú hlavu z toho, ak pri prvom sexe nejde všetko podľa vysnívaných predstáv. Mnohí ľudia často snívajú o tom, ako prídu o panenstvo pri dokonalom sexe.

Je dôležité uvedomiť si, že je to prvý sex a je teda úplne normálne, ak pri ňom nastane nejaká trápna situácia. Úplne v poriadku je aj to, keď niekto po prvom sexe nie je spokojný so svojim výkonom. V každom prípade by ste to nemali brať príliš vážne. Sex by mal byť zábavný, hravý a celkovo spojený s príjemnými emóciami. Všetko napätie a pocity trápnosti by ste mali jednoducho hodiť za hlavu.

Pri sexe je najlepšie užívať si daný okamih, užívať si svoju polovičku a uvoľnene sa rozprávať. Každý má prvý sex trochu iný a to je na tom to najkrajšie. Prvý sex je vždy jedinečný, a to aj keď nejde podľa predstáv. Časom a skúsenosťami bude sex rozhodne príjemnejší a pohodlnejší.

Zhrnutie

Keď niekto príde o panenstvo, je to významné rozhodnutie v živote. Nesie sa to s človekom po celý život. Zistili sme však, že za stratu panenstva môžu rôzni ľudia považovať niečo iné. Je len na vás, ako to vnímate vy. Nesmierne dôležité ale je, aby to rozhodnutie bolo dobrovoľné a dobre uvážené. Nemali by ste to robiť pod vplyvom alkoholu či drog a mali by ste myslieť aj na možné následky. Na ľudí môže byť v súčasnosti vyvíjaný vedomý aj podvedomý nátlak na stratu panenstva čím skôr. Tieto tlaky si musíte uvedomiť a rozhodnúť sa len ak to skutočne chcete.

Zdroje:

 1. Parenthood, Planned. “What Is Virginity & The Hymen? | Losing Your Virginity.” Planned Parenthood.
 2. Castañeda, Donna. “Virginity Unmasked: The Many Meanings of Virginity.” Sex Roles, vol. 73, no. 1-2, 2015, pp. 83-85. ProQuest.
 3. Key Statistics from the National Survey of Family Growth – S Listing. Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention, 12 Aug. 2015.
 4. Legal Ages of Consent By Country: Age of Consent Laws By Country.
 5. Parenthood, Planned. “What Happens When You Lose Your Virginity?” Planned Parenthood.
 6. “Legal Age of Consent for Marriage and Sex for the 50 United States.” Global Justice Initiative (n.d.): Legal Age of Consent for Marriage and Sex for the 50 United States. Global Justice Initiative, 2011.
5/5 - (1 vote)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.