Recenzia lieku Priligy – Ako funguje liek na predčasnú ejakuláciu?

0

Doplnky stravy na podporu erekcie a lieky na erektilnú dysfunkciu sú pomerne známe. Avšak, impotencia nie je jedinou mužskou sexuálnou poruchou, ktorú je možné liečiť perorálnymi liekmi. Vedeli ste, že existuje aj liek na predčasnú ejakuláciu? Priligy je liek na lekársky predpis, ktorý si môžete oficiálne nechať predpísať vašim lekárom a zakúpiť v lekárni.

Prečítajte si túto komplexnú recenziu a zistite všetko, čo by ste o Priligy mali vedieť, aby ste sa mohli rozhodnúť, či je pre vás správnou voľbou na pomoc s kvalitou vášho sexuálneho života.

Zloženie

Priligy obsahuje účinnú látku s názvom dapoxetín, ktorá účinkuje ako selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu (anglická skratka SSRI). Dapoxetín bol pôvodne vyvinutý ako antidepresívum, no kvôli špecifickým účinkom sa dnes používa práve na liečbu predčasnej ejakulácie.

Priligy sa predáva v dvoch variantoch. Každá tabletka obsahuje 30 mg alebo 60 mg dapoxetínu. Dapoxetín je jedinou účinnou látkou, no tablety, samozrejme, obsahujú aj ďalšie pomocné látky, ktorých zoznam nájdete v príbalovom letáku.

dve rôzne balenia lieku Priligy
Liek Priligy je dostupný v dvoch variantoch, v závislosti od množstva dapoxetínu

Účinky lieku Priligy

Predčasná ejakulácia trápi mnoho mužov. Táto sexuálna porucha existuje v menej aj viac závažných podobách, no v každom prípade je veľmi nepríjemná. Je úzko prepojená s psychikou, pričom tento vzťah je obojstranný – predčasná ejakulácia môže vznikať kvôli psychickým príčinám, no zároveň môže mužovi spôsobovať nepríjemné psychické problémy. Preto je skvelou správou, že aj na túto poruchu existuje liek, ktorý môže mužom pomôcť výrazne zlepšiť sexuálny život a často aj celkový psychický stav.

TABLETKY NA ODDIALENIE EJAKULÁCIE
Erexan KONTROL
eJoy LONG
Zerex Extralong

Dapoxetín patrí do skupiny selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Áno, tento názov je komplikovaný, no zjednodušene to znamená to, že Priligy pomáha blokovať niektoré receptory, ktoré v organizme spôsobujú predčasnú ejakuláciu.

Predčasná ejakulácia býva často spájaná s nízkou hladinou serotonínu. Dapoxetín inhibuje jeho spätné vychytávanie v mozgu, vďaka čomu sa hladina serotonínu v organizme zvyšuje. Tento účinok pomáha mužom zlepšiť kontrolu nad vlastnou ejakuláciou. Okrem toho pomáha dapoxetín pri odstraňovaní možných psychických problémov spojených s predčasnou ejakuláciou, ako napríklad stresu, úzkosti, frustrácie či obáv z príliš skorého vyvrcholenia.

Podobné účinky by mohli mať aj ostatné antidepresíva typu SSRI, no dapoxetín je špecifický tým, ako je v organizme spracovaný. Táto látka je v tele veľmi rýchlo absorbovaná a rozložená, vďaka čomu majú jej účinky rýchly a prudký nástup, ale trvajú relatívne krátko. Tieto vlastnosti robia dapoxetín vhodným na liečbu predčasnej ejakulácie, ale nevhodným na použitie ako klasické antidepresívum.

ejakulát so spermiami
Látka dapoxetín pomáha pri problémoch s predčasnou ejakuláciou

Vedecké štúdie

Jednou zo zaujímavých vedeckých štúdií, ktorých stredobodom bol práve liek Priligy, bol výskum, ktorého sa zúčastnilo viac ako 2000 párov pociťujúcich problémy s predčasnou ejakuláciou. Hlavným ukazovateľom bol tzv. intravaginálny čas ejakulácie (IELT), teda čas, ktorý ubehne od prvého vstupu penisu do vagíny po samotnú ejakuláciu.

Páry boli rozdelené do troch skupín a výsledky boli nasledovné:

 • V prvej skupine užívali muži 1-3 hodiny pred sexom placebo. Intravaginálny čas ejakulácie sa predĺžil z pôvodného trvania 0,9 minúty na 1,75 minúty.
 • Druhá skupina pred sexom užívala 30 mg dapoxetínu. V tejto skupine sa intravaginálny čas ejakulácie predĺžil z 0,92 minúty na 2,78 minúty.
 • Tretia skupina užívala 60 mg dapoxetínu a výsledky boli ešte lepšie. Intravaginálny čas ejakulácie sa predĺžil z 0,91 minúty na 3,32 minúty.

Výsledky tejto štúdie teda naznačujú, že Priligy naozaj môže pomôcť mužom oddialiť ejakuláciu, a to priemerne až viac ako 3-násobne. Zaujímavé je však aj to, že intravaginálny čas ejakulácie sa takmer zdvojnásobil aj v kontrolnej skupine, v ktorej muži užívali pred sexom iba placebo. V skupinách užívajúcich dapoxetín bol rozdiel porovnateľne výraznejší.

Nežiaduce účinky

S užívaním Priligy sú spojené viaceré možné nežiaduce účinky, z ktorých sú niektoré viac časté ako iné. Vo všeobecnosti je však možné povedať, že pri Priligy je výskyt nežiaducich účinkov relatívne častý. V príbalovom letáku sú (okrem iného) uvedené tieto účinky:

 • Veľmi časté (viac ako 1 z 10 mužov): pocit závratu, bolesť hlavy, nevoľnosť.
 • Časté (menej ako 1 z 10 mužov): pocit podráždenia, úzkosti, znepokojenia alebo roztržitosti, pocit necitlivosti alebo mravčenia, problém s erekciou, častejšie potenie a návaly tepla, tráviace ťažkosti, problémy so spaním, pocity únavy a ospalosti, upchatý nos, zvýšenie krvného tlaku, problémy s koncentráciou, chvenie alebo triaška, menší záujem o sex, zvonenie v ušiach, rozmazané videnie, sucho v ústach.
 • Menej časté (menej ako 1 zo 100 mužov): strata vedomia, pocit závratu po postavení sa, zmena nálady, pocit zmätenosti, zmeny v tepe srdca, strata sexuálnej túžby, problém s dosiahnutím orgazmu, pocit slabosti, pocit únavy, pocit depresie, pocit nervozity, pocit ľahostajnosti, pocit horúčavy, pocit paniky, pocit nenormálnosti či opitosti, zrakové problémy a problémy s očami, nízky alebo vysoký krvný tlak, pocit svrbenia, studený pot, pocit točenia, abnormálna chuť, škrípanie zubov.
 • Zriedkavé (menej ako 1 z 1000 mužov): pocit závratu po námahe, náhle zaspávanie, naliehavosť na stolicu.
nevoľnosť po užití lieku Priligy
K častým vedľajším účinkom Priligy patrí nevoľnosť

Pri takomto zozname relatívne častých nežiaducich účinkov je celkom pravdepodobné, že sa aj vo vašom prípade po užití Priligy aspoň nejaké nepríjemnosti objavia. Avšak, samozrejme, môžete patriť aj medzi tých šťastnejších a úplne sa im vyhnúť.

V prípade, že sa nejaké nežiaduce účinky u vás vyskytnú, obráťte sa na vášho lekára. Pri niektorých z nich je potrebné okamžite prestať Priligy užívať, takže ich nepodceňte a vyhľadajte pomoc, alebo si aspoň dôkladne preštudujte príbalový leták a dodržiavajte pokyny v ňom.

Ak ste alergickí na dapoxetín alebo ktorúkoľvek z prídavných látok v Priligy, určite sa vyhnite užívaniu tohto lieku. Hrozí vám totiž nepríjemná alergická reakcia, ktorej dopady môžu byť relatívne závažné.

Dávkovanie

Liečba predčasnej ejakulácie by vždy mala začínať užívaním menšej dávky, teda konzumáciou 30 mg dapoxetínu. Priligy nie je určený na kontinuálne každodenné používanie. Tento liek by sa mal užívať iba pred očakávanou sexuálnou aktivitou, a to konkrétne 1 až 3 hodiny pred sexom. Maximálne povolené množstvo za 24 hodín je jedna tabletka.

V prípade, že 30 mg dávka neprináša uspokojujúce účinky, môže lekár po konzultácii s pacientom predpísať aj 60 mg tablety. Avšak, prechod na vyššiu dávku Priligy by mal byť uskutočnený iba v prípade, že pacient nepociťoval žiadne závažné nežiaduce účinky, keďže tie môžu byť pri vyššej dávke častejšie a ešte závažnejšie.

odporúčané dávkovanie lieku Priligy
Výrobca odporúča užívať 1 tabletu 30 mg Priligy za deň

Tabletky Priligy by sa vždy mali zapiť aspoň jedným pohárom vody. Dostatočné množstvo vody môže znížiť výskyt niektorých nežiaducich účinkov. Tablety môžu byť užívané pred jedlom aj po jedle, no určite by ste ich nemali kombinovať s alkoholom či inými omamnými látkami.

Skúsenosti mužov s liekom Priligy

Na internete je náročné nájsť konkrétne vyjadrenia k lieku Priligy, no všetko naznačuje tomu, že tento liek naozaj funguje a pomáha mužom oddialiť ejakuláciu, čím zlepšuje ich sexuálny život. Relatívne časté sú však nežiaduce účinky, na ktoré by ste si pri užívaní Priligy mali dávať pozor.

Táto štúdia, v ktorej boli sledované skúsenosti mužov s Priligy, naznačuje, že tento liek pomáha mužom zvyšovať kontrolu nad vlastnou ejakuláciou, vďaka čomu je priemerná dĺžka pohlavného styku dlhšia.

Časté otázky

Pre koho je liek Priligy určený?

Priligy sa používa na liečbu predčasnej ejakulácie u mužov vo veku od 18 do 64 rokov. Pre mladších alebo starších mužov nie je tento liek určený.

Je užívanie Priligy bezpečné?

Vo všeobecnosti je užívanie Priligy bezpečné, no môže byť spojené s viacerými viac či menej závažnými vedľajšími účinkami. Taktiež existujú skupiny mužov, ktorí by tento liek užívať nemali, konkrétne:

 • muži alergickí na dapoxetín alebo niektorú z ďalších látok obsiahnutých v Priligy,
 • muži, ktorí majú problémy so srdcom,
 • muži, ktorí v minulosti odpadávali,
 • muži, ktorí niekedy zažili mániu alebo závažnú depresiu.

Okrem toho existujú viaceré lieky, s ktorými by dapoxetín nemal byť kombinovaný. Taktiež by ste si mali dať pozor na kombináciu Priligy s alkoholom či drogami. V každom prípade by mala predpísaniu Priligy predchádzať konzultácia s lekárom, počas ktorej budú zvážené všetky potenciálne riziká spojené s užívaním tohto lieku.

bolesť pri srdci
Priligy sa neodporúča užívať ľuďom s kardiovaskulárnymi problémami

Môžem Priligy kombinovať s inými liekmi?

Dapoxetín (účinná látka v Priligy) by nemal byť konzumovaný súčasne s viacerými typmi liekov. Do tejto skupiny patria napríklad tieto lieky:

 • antidepresíva typu „inhibítory monoaminooxidázy“ (IMAO),
 • tioridazín,
 • iné lieky na liečbu depresie,
 • lítium,
 • linezolid,
 • tryptofán,
 • Ľubovník bodkovaný,
 • tramadol,
 • lieky na migrénu.

Kompletný rozpis týchto liekov nájdete v príbalovom letáku. Počas vyšetrenia povedzte lekárovi o všetkých liekoch, ktoré užívate, aby mohol zvážiť, či je dapoxetín pre vás bezpečný alebo nie.

Ako rýchlo sa dostavia účinky?

Dapoxetín v tele účinkuje rýchlo. Preto by sa mal užívať 1 až 3 hodiny pred pohlavným stykom. Neužívajte Priligy skôr, pretože by ste sa vystavili riziku, že počas sexu už nebude liek účinkovať.

Sú účinky Priligy trvalé?

Priligy je liek, ktorý by sa mal užívať vždy iba vtedy, keď budete mať sex. Účinky vždy trvajú iba niekoľko hodín, takže ich nemožno považovať za trvalé.

Avšak, pokiaľ vám Priligy pomáha, budete sa môcť spoľahnúť na to, že ste našli riešenie vašich problémov s predčasnou ejakuláciou. Táto skutočnosť vám môže pomôcť zbaviť sa aspoň čiastočne úzkosti, ktorá je s touto sexuálnou poruchou spojená, čo vám taktiež môže pomôcť zlepšiť váš sexuálny život.

Existujú aj iné lieky na predčasnú ejakuláciu?

Priligy nie je jediným liekom s obsahom dapoxetínu, no je jediným liekom, ktorý je oficiálne dostupný na Slovensku. Ilegálnym spôsobom sa dajú zohnať aj iné lieky s obsahom tejto látky, čo vám jednoznačne neodporúčam, keďže neoficiálne lieky môžu byť značne nebezpečné a zdraviu škodlivé.

lieky na predčasnú ejakuláciu
Priligy je jediným oficiálnym liekom na predčasnú ejakuláciu

Okrem toho existujú viaceré voľne predajné potravinové doplnky na predčasnú ejakuláciu, ktoré vám taktiež môžu pomôcť zlepšiť váš sexuálny život.

TABLETKY NA ODDIALENIE EJAKULÁCIE
Erexan KONTROL
eJoy LONG
Zerex Extralong

Cena a predaj

Ako som už uviedol, Priligy je liek na lekársky predpis, ktorý si po predpísaní lekárom môžete zakúpiť priamo v lekárni. Cena za tabletku sa pohybuje v rozmedzí 7 až 10 eur, v závislosti na veľkosti balenia, jednotlivých predajcoch a obsahu dapoxetínu v jednej tabletke (30 mg alebo 60 mg).

Táto cena je relatívne vysoká, no na odskúšanie účinnosti Priligy na vlastnej koži môžete začať už pri najmenšom balení – jednej samostatnej tabletke. Okrem toho sa Priligy predáva v baleniach po 2, 3 a 6 tabletkách.

Záverečné zhodnotenie

Priligy je účinný liek na predčasnú ejakuláciu, ktorý má potenciál mnohým mužom pomôcť zvýšiť dĺžku trvania pohlavného styku a zlepšiť tak ich sexuálny život. Jeho účinnosť je podporená klinickými testami a vedeckými štúdiami. Za negatíva môžu byť považované relatívne časté nežiaduce účinky, ako aj relatívne vysoká cena za jednu tabletu. Zvážiť, či vám Priligy za to stojí, je už iba na vás.

Zdroje:

5/5 - (1 vote)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.