Môžu lieky na impotenciu prispievať k vzniku rakoviny prostaty?

Perorálne liečivá, ako napríklad sildenafil, ktorý je hlavnou účinnou látkou vo Viagre, tadalafil či vardenafil, sú prvým spôsobom, akým sa väčšina mužov snaží bojovať proti erektilnej dysfunkcii. Sú najjednoduchším spôsobom odstraňovania problémov s erekciou, pretože si nevyžadujú žiadny zásah do životného štýlu ani chirurgický zákrok.

Vzťah s rakovinou prostaty

Odborníci na sexuálne zdravie už dlhé roky chceli vedieť, či existuje vzťah medzi perorálnymi liekmi na impotenciu a rakovinou prostaty. Kvôli tomu boli počas posledných rokov vykonané viaceré výskumy, ktorých cieľom bolo nájsť odpoveď na túto otázku. Dobrou správou je, že výsledky týchto výskumov naznačujú, že medzi liekmi na impotenciu a rizikom vzniku či recidívy rakoviny prostaty vzťah neexistuje.

Štúdia vykonaná v roku 2015 skúmala tento vzťah na mužoch, ktorí už rakovinou prostaty počas svojho života trpeli, no prostata im bola chirurgicky odstránená, vďaka čomu rakovinu prekonali. Výsledkom tohto výskumu bolo to, že nebol nájdený vzťah medzi liekmi na impotenciu a biochemickou recidívou rakoviny prostaty.

Biochemická recidíva rakoviny prostaty nastáva vtedy, keď sa zvyšuje hladina antigénov typických pre prostatu. Zvýšená hladina týchto antigénov naznačuje, že rakovina sa mohla vrátiť späť.

V roku 2016 bol vykonaný ďalší výskum, ktorý však skúmal mužov, ktorí sa počas svojho života ešte s rakovinou prostaty nestretli. Výskum bol vykonaný na vzorke 6501 mužov, z ktorých približne 6 % užívalo perorálne lieky na liečbu impotencie. Rakovina prostaty sa neskôr vyvinula u 20 % mužov užívajúcich tieto lieky, no až u 23 % mužov, ktorí ich neužívali. Tento výsledok nebol štatisticky signifikantný. Nájdený nebol ani vzťah medzi užívaním liekov na impotenciu a rozsiahlosťou rakoviny.

TOP produkt nášho hodnotenia

Obráťte sa na odborníka

Ak trpíte rakovinou prostaty, alebo sa obávate jej vzniku kvôli užívaniu liekov na impotenciu, poraďte sa s vašim lekárom. Taktiež si môžete prečítať článok, v ktorom nájdete možnosti liečby erektilnej dysfunkcie bez užívania perorálnych liekov.

Tento článok je súčasťou rozsiahlej zbierky odpovedí na časté otázky týkajúce sa impotencie (erektilnej dyfunkcie). Prezrite si všetky časté otázky o erektilnej dysfunkcii.