Chronická obštrukčná choroba pľúc postihuje veľké množstvo ľudí, a to hlavne fajčiarov a ľudí pohybujúcich sa v zafajčenom, zaprášenom či inak znečistenom prostredí. Ide o skupinu ochorení charakterizovaných obštrukciou dýchacích ciest, ktoré zároveň majú tendenciu postupovať. Preto sa označujú aj ako progresívne choroby pľúc.

Medzi najčastejšie príznaky tohto ochorenia patrí chronický kašeľ, ktorý je často sprevádzaný produkciou hlienov. Okrem toho je pacient dýchavičný a veľmi ťažko znáša fyzickú záťaž.

Môžu tieto ochorenia nejako ovplyvniť aj kvalitu erekcie a celkovo sexuálny život muža?

Výsledky štúdií naznačujú, že chronická obštrukčná choroba pľúc nejakým spôsobom impotenciu ovplyvňuje

Chronická obštrukčná choroba pľúc je považovaná za rizikový faktor pre výskyt erektilnej dysfunkcie. Výsledky viacerých štúdií preukázali silný vzťah medzi týmito dvoma zdravotnými ťažkosťami.

Výsledky týchto štúdií naznačujú, že muži s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc majú problémy s erekciou častejšie, ako muži so zdravými dýchacími cestami. Okrem toho taktiež vo väčšine prípadov platí, že rozsiahlejšie prípady progresívnych ochorení pľúc sú spojené s rozsiahlejšími problémami s erekciou.

Vplyv fajčenia na impotenciu

Fajčenie je jednou z hlavných príčin chronickej obštrukcie pľúc

Príkladom je štúdia z roku 2013, v ktorej tureckí výskumníci sledovali 2 skupiny mužov vo veku od 42 do 81 rokov. V skupine s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc sa problémy s erekciou vyskytovali až u 80 % mužov. V druhej skupine (bez ochorenia pľúc) bolo toto číslo iba na úrovni 56 %.

Okrem toho bolo zistené, že v skupine mužov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc bol omnoho častejší výskyt depresie, čo úzko súvisí s jedným možným vysvetlením vzťahu medzi týmito dvoma ochoreniami.

Možné vysvetlenia vzťahu

Ako to väčšinou pri takýchto štúdiách býva, presná príčina vzťahu medzi chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a impotenciou nie je zatiaľ známa. Autori vyššie uvedenej štúdie však nejaké možné príčiny vplyvu tohto ochorenia na kvalitu erekcie uviedli:

  • Hladina kyslíka v krvi – Erekcie úzko súvisia s krvou. Tá sa totiž musí dostať do penisu, aby mohla erekcia nastať. Sledovaní muži s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc mali vo všeobecnosti nižšiu hladinu kyslíka v krvi. Kvôli tomu sa do jednotlivých častí tela nedostáva dostatočné množstvo kyslíka. Výsledky iných štúdií taktiež naznačujú, že nízka hladina kyslíka v krvi môže spôsobovať erektilnú dysfunkciu.
  • Depresia a úzkosť – Kvalita erekcie a celkový sexuálny život veľmi úzko súvisia aj s psychickým zdravím muža. Keď sa muži obávajú, že ich zdravie nie je dostatočné na vedenie kvalitného sexuálneho života, môže to ovplyvniť kvalitu ich erekcie. Psychika je pri sexe nesmierne dôležitá a môže ovplyvniť množstvo jeho aspektov.
  • Iné zdravotné ťažkosti – Muži s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc často trpia aj inými zdravotnými ťažkosťami, ktoré môžu spôsobovať erektilnú dysfunkciu. Keďže ide prevažne o mužov v pokročilejšom veku, nie je to vôbec prekvapujúce. Impotencia je totiž ovplyvňovaná mnohými ochoreniami, ktoré postihujú prevažne starších mužov.

Obráťte sa na vášho lekára

Ak pociťujete akékoľvek zdravotné ťažkosti, nech už ide o problémy s dýchacou sústavou, sexuálnym životom či čímkoľvek iným, obráťte sa na vášho lekára. Ten vám najlepšie poradí a odporučí vám možné spôsoby, ktorými môžete proti vašim zdravotným ťažkostiam bojovať.

Pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc je poškodenie pľúc nezvratné, avšak liečba jej priebeh spomaľuje. Preto je nesmierne dôležité, aby ste sa o tomto ochorení dozvedeli čo najskôr a začali okamžite pracovať na jeho liečbe. Ak máte akékoľvek podozrenie, návštevu lekára určite neodkladajte.

Tento článok je súčasťou rozsiahlej zbierky odpovedí na časté otázky týkajúce sa impotencie (erektilnej dyfunkcie). Prezrite si všetky časté otázky o erektilnej dysfunkcii