Podľa výsledkov niekoľkých výskumov je možné, že nejaké spojenie medzi demenciou a erektilnou dysfunkciou skutočne existuje. Aj keď demencia postihuje mozog a erektilná dysfunkcia sa prejavuje hlavne v intímnych oblastiach, tieto dve zdravotné ťažkosti spolu môžu súvisieť.

Demencia je chorobné oslabenie schopností mozgu, ktoré nastáva počas života. Ide o duševnú poruchu, počas ktorej dochádza k úbytku kognitívnych funkcií mozgu. Ako prvá je väčšinou postihnutá pamäť, no postupne dochádza k oslabovaniu ďalších funkcií mozgu.

Výsledky výskumu z roku 2015 naznačujú, že u mužov s erektilnou dysfunkciou je 1,68-násobne vyššia šanca vývinu demencie ako u mužov bez poruchy erekcie. Taktiež bolo zistené, že vyššiu šancu na vývin demencie majú aj muži staršieho veku, muži s cukrovkou, vysokým krvným tlakom, depresiou, a ďalšími zdravotnými ťažkosťami.

Čím by toto spojenie mohlo byť spôsobené?

Existujú viaceré dôvody, ktoré by mohli spojenie medzi demenciou a impotenciou vysvetliť. Muži s impotenciou majú často nízku hladinu testosterónu, ktorého nedostatok je spojený s viacerými rizikovými faktormi demencie. S oboma ochoreniami je spájaná taktiež inzulínová rezistencia, ako aj rôzne poruchy kardiovaskulárneho systému, v dôsledku ktorých môže byť narušený správny tok krvi do mozgu a do penisu.

Erektilná dysfunkcia a demencia spolu zdieľajú viaceré rizikové faktory, ktoré prispievajú k ich vzniku v mužskom tele:

  • Vysoký vek
  • Vysoký krvný tlak
  • Vysoký cholesterol
  • Diabetes

Vyhľadajte lekársku pomoc

V prípade problémov s erektilnou dysfunkciou alebo s demenciou na nič nečakajte a vyhľadajte odbornú pomoc. Lekári vám vedia pomôcť s diagnózou oboch zdravotných ťažkostí, ako aj s výberom vhodných liečebných postupov.

Tento článok je súčasťou rozsiahlej zbierky odpovedí na časté otázky týkajúce sa impotencie (erektilnej dyfunkcie). Prezrite si všetky časté otázky o erektilnej dysfunkcii.