Existuje spojenie medzi impotenciou a zeleným zákalom?

Aj keď sa tieto dve choroby môžu na prvý pohľad zdať vzájomne úplne nezávislé, jeden výskum z roku 2016 naznačuje, že medzi erektilnou dysfunkciou a zeleným zákalom by mohlo existovať spojenie. Upozorňujem vás však, že túto oblasť je ešte potrebné preskúmať a závery vyvodené z vyššie uvedeného výskumu nemusia byť správne.

Zelený zákal je očné ochorenie, pri ktorom sa zvyšuje vnútroočný tlak. Zvýšený tlak vzniká kvôli nepomeru medzi tvorbou a odtokom komorového moku a poškodzuje optický nerv. Tento nerv je zodpovedný za prenos obrazu, ktorý oko vidí, do mozgu a jeho poškodenie môže poškodiť samotný zrak.

Častejší výskyt impotencie

Vedci zistili, že muži so zeleným zákalom trpia poruchou erekcie viac ako 2 a pol krát častejšie ako muži bez tohto očného ochorenia. Výsledky taktiež napovedajú, že rozsiahlejšie prípady zeleného zákalu sú spojené s rozsiahlejšími prípadmi impotencie.

Prečo a či vôbec toto zaujímavé spojenie, medzi dvoma na prvý pohľad úplne nezávislými poruchami, existuje, nie je zatiaľ známe. Za jedno z možných vysvetlení vedci považujú to, že obe choroby môžu byť ovplyvnené zápalom ciev.

Taktiež je dôležité poznamenať, že výskumu sa zúčastnilo 128 mužov, čo nemusí byť dostatočne reprezentatívna vzorka. Z tohoto dôvodu je nutné túto oblasť ešte dôkladnejšie preskúmať. Ak trpíte poruchou erekcie alebo zeleným zákalom, nemali by ste na nič čakať a obrátiť sa na odborníka.

Tento článok je súčasťou rozsiahlej zbierky odpovedí na časté otázky týkajúce sa impotencie (erektilnej dyfunkcie). Prezrite si všetky časté otázky o erektilnej dysfunkcii