Biopsia prostaty je medicínska procedúra, pri ktorej sa odoberajú malé vzorky tkaniva z prostaty. Vzorka sa odoberá pomocou malej ihly. Biopsia prostaty je väčšinou vykonávaná kvôli otestovaniu buniek na výskyt rakoviny prostaty.

Výsledky viacerých štúdií naznačujú, že muži po vykonaní biopsie prostaty často trpia aspoň na nejaký čas poruchami erekcie. Celkovo ide minimálne o 3 samostatné výskumy, v ktorých boli skúmaní muži po vykonaní biopsie prostaty.
Podľa výsledkov týchto výskumov je u mužov po biopsii prostaty značne zvýšený výskyt erektilnej dysfunkcie. Problémy s erekciou sa však s plynúcim časom po vykonaní tejto procedúry zmierňujú či dokonca úplne miznú.

Poraďte sa s vašim lekárom

Ak pociťujete problémy s impotenciou, najlepšie urobíte, keď navštívite vášho lekára a prekonzultujete s ním vaše problémy.

Tento článok je súčasťou rozsiahlej zbierky odpovedí na časté otázky týkajúce sa impotencie (erektilnej dyfunkcie). Prezrite si všetky časté otázky o erektilnej dysfunkcii